+90 545 361 62 62 info@enuygunsaglik.com

Whatsapp Canlı Destek

Sigorta nedir

Sigorta nedir? Sigorta kişinin ya da kurumun ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için sigorta şirketi ile yaptığı, riskin gerçekleşmesi durumunda ödediği primler karşılığında kayıplarını teminat altına aldığı iki taraflı yasal bir sözleşmedir.

Sigorta nedir?

Sigorta kişinin ya da kurumun ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için sigorta şirketi ile yaptığı, riskin gerçekleşmesi durumunda ödediği primler karşılığında kayıplarını teminat altına aldığı iki taraflı yasal bir sözleşmedir.

 

Peki sigorta şirketleri bizleri hangi zararlara karşı koruyabilir, sigorta türleri nelerdir?

 • Trafik Sigortası: Zorunlu sigorta çeşitlerinden biri olan trafik sigortası kaza durumunda karşı tarafın uğradığı zararların tazmin edilmesi amacıyla yaptırılır.
 • Kasko Sigortası: İsteğe bağlı bu sigorta türü kaza nedeniyle araç sahibinin uğradığı zararların giderilmesini amaçlar.
 • DASK Sigortası: Konut sahiplerinin yaptırması zorunlu olan bu sigorta ile deprem nedeniyle uğranılan zararların giderilmesi amaçlanır.
 • Özel Sağlık Sigortası: İsteğe bağlı bir sigorta türüdür. Sigorta lehtarının sağlığında meydana gelebilecek riskler poliçe limitlerinde teminat altına alınır.
 • Seyahat Sigortası: Seyahat sırasında yolcu ve eşya güvenliğinin sağlanması amacıyla yaptırılan isteğe bağlı bir sigortadır.
 • Hayat Sigortası: Sigortalının vefat etmesi, çalışamaması, sakatlık geçirmesi, kaza ve hastalık durumlarında uğranılan maddi zararların tazmini için yaptırılır.
 • Bireysel Emeklilik Sigortası: İnsanların geleceğe yatırım yapabilmelerini sağlayan bir tasarruf modelidir.

 

Yukarıda sayılanlar uygulamada en sık karşılaşılan sigorta çeşitleri olmakla birlikte bunlar dışında eğitim sigortası, doğum sigortası, eşya sigortası vb. olmak üzere çok sayıda özel sigorta paketi de bulunur.

 

Sigorta Nasıl Yapılır?

Sigorta teminatı sigortacılık faaliyeti yapan şirketler tarafından sağlanır. Sigorta yaptırmak isteyen kişiler sigorta şirketleri ile poliçe adı verilen bir sigorta sözleşmesi imzalar. Poliçede sigortanın hangi riskleri kapsadığı detaylı şekilde belirtilir. Poliçede yer alan rizikolar gerçekleştiğinde sigorta şirketinin bundan doğan zararı yine poliçe şartlarına göre tazmin etme sorumluluğu vardır. Ortaya çıkan zararın her zaman tamamı karşılanmayabilir. Poliçede zararın ne kadarlık bir oranının karşılanacağı belirtilmişse sigorta şirketi o miktardan sorumludur.

 

Poliçenin diğer tarafı olan sigorta ettirenin ise sigorta şirketinin sağladığı bu teminatlara karşılık sigorta primi ödeme zorunluluğu bulunur. Sigorta priminin miktarı poliçeye göre değişiklik gösterir. Prim miktarının belirlenmesindeki faktörler sigorta çeşitleri arasında farklı olabilir. Örneğin Özel Sağlık Sigortası yaptırılırken sigortadan faydalanacak olan lehtarın yaşı, cinsiyeti, sağlık durumu, tedavi geçmişi vb. durumlar incelenerek risk analizi yapılır. Risk analizi sonucuna göre sigorta şirketleri her lehtar özelinde ayrı sigorta primi miktarı belirler. Öte yandan kasko sigortası için prim belirlenirken incelenen kriterler elbette ki farklıdır. Bu durumda aracın modeli, yaşı, kilometresi vb. unsurlar devreye girer. Ek olarak daha önce kazaya karışmamış olan bir aracın sigorta primi kazaya karışmış bir aracınkine göre daha az olacaktır.

 

Zorunlu Sigorta Nedir, Nasıl Yapılır?

Sigorta sistemi prensipte isteğe bağlı olarak işler. Kişiler risklerini teminat altına alarak güvende hissetmek isterlerse özel sigorta çeşitleri arasından kendilerine uygun olanı seçerek yaptırabilirler. Öte yandan devlet tarafından yaptırılması zorunlu tutulmuş sigorta türleri de vardır. Kamu düzenini sağlamak amacıyla getirilen bu sigortaların ilgili olduğu alanlarda bulunmak veya faaliyet yapmak isteyen kişilerin zorunlu sigortaları yaptırmaları zorunludur.

 

Zorunlu sigorta deyince ilk akla gelen DASK ve zorunlu trafik sigortası dışında kalan ve kamu güvenliği açısından yaptırılması zorunlu olan diğer sigorta çeşitleri şunlardır:

 

 • Ferdi Koltuk Sigortası
 • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası
 • Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası
 • Deniz Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası
 • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Karayolları Taşımacılığına Yönelik Mali Sorumluluk Sigortası
 • Paket Tur Sigortası
 • Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası

 

Diğer İçerikler